BIURO RACHUNKOWE GDAŃSK Tel. 516-018-705 - Kontakt | Orunia, Dywizji Wołyńskiej 85, 80-041.
KSIĘGOWOŚĆ GDAŃSK, Tel. 516-018-705 - Kontakt | Orunia, Dywizji Wołyńskiej 85, 80-041.
USŁUGI KSIĘGOWE GDAŃSK, Tel. 516-018-705 - Kontakt | Orunia, Dywizji Wołyńskiej 85, 80-041.

Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów oraz Ewidencji Ryczałtu:

  • dokonywanie zapisów w KPiR oraz książce ewidencji ryczałtu,
  • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
  • prowadzenie ewidencji VAT, i sporządzanie deklaracji VAT i przekazanie do US,
  • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy i przygotowywanie dowodów wpłat lub przelewów na poszczególne podatki,
  • sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.
 
Kontakt z nami
W razie jakich kolwiek pytań skontaktuj się z nami