BIURO RACHUNKOWE GDAŃSK Tel. 516-018-705 - Kontakt | Orunia, Dywizji Wołyńskiej 85, 80-041.
KSIĘGOWOŚĆ GDAŃSK, Tel. 516-018-705 - Kontakt | Orunia, Dywizji Wołyńskiej 85, 80-041.
USŁUGI KSIĘGOWE GDAŃSK, Tel. 516-018-705 - Kontakt | Orunia, Dywizji Wołyńskiej 85, 80-041.

Nasza spółka  we wrześniu 2012 roku wykonała usługę dla innej spółki i i wystawiła fakturę dokumentującą wykonana usługę. Termin płatności ustalony umową zawartą między nami upłynął 19 października 2012 roku, a fakturę nasz kontrahent otrzymał 4 października. Kontrahent do dnia dzisiejszego nie zapłacił za wykonana przez nas usługę, a z uzyskanych przez nas informacji wiemy, że jest w złej kondycji finansowej i zamierza zamknąć działalność. Czy wg nowych przepisów możemy już w lutym skorzystać z tzw. ulgi za złe długi?

Odpowiedź:
   Nie, w lutym nie mogą Państwo skorzystać z ulgi za złe długi. Z ulgi tej mogą Państwo skorzystać najwcześniej w deklaracji za marzec 2013 roku.
   Zgodnie z art 89a ust.1 i 1a ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2013 roku podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju, w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. W przypadku kiedy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub fakturze.
 Dodatkowo muszą być spełnione inne warunki:
dostawa towarów lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika, o którym mowa w art.15 ust.1., zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji; -
złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty:
a) wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,
b) dłużnik nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

 
Kontakt z nami
W razie jakich kolwiek pytań skontaktuj się z nami