BIURO RACHUNKOWE GDAŃSK Tel. 516-018-705 - Kontakt | Orunia, Dywizji Wołyńskiej 85, 80-041.
KSIĘGOWOŚĆ GDAŃSK, Tel. 516-018-705 - Kontakt | Orunia, Dywizji Wołyńskiej 85, 80-041.
USŁUGI KSIĘGOWE GDAŃSK, Tel. 516-018-705 - Kontakt | Orunia, Dywizji Wołyńskiej 85, 80-041.

Od 1 stycznia 2013 roku mam obowiązek ewidencjonowania obrotu przy użyciu kasy rejestrującej. Zainstalowałem 5 kas rejestrujących. Spełniłem warunki pozwalające na odliczenie ulg z tytułu zakupu tych kas (złożyłem przed terminem oświadczenie o ilości stanowisk kasowych, kasy zainstalowałem w obowiązującym terminie, posiadam dowód zapłaty całej należności), jednak przez nieuwagę w stosunku do 2 kas rejestrujących złożyłem zgłoszenie podatnika nie zachowując obowiązkowego 7-dniowego terminu. Czy uchybienie obowiązku powiadomienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni od dnia fiskalizacji kasy rejestrującej skutkuje utratą prawa do odliczenia ulgi z tytułu zakupu wszystkich kas rejestrujących czy tylko tych dwóch?

Odpowiedź:
   Zgłoszenie kasy przez podatnika po upływie obowiązującego terminu w obecnym stanie prawnym nie powoduje utraty prawa do odliczenia ulgi w stosunku do żadnej z kas rejestrujących.

 
Kontakt z nami
W razie jakich kolwiek pytań skontaktuj się z nami