BIURO RACHUNKOWE GDAŃSK Tel. 516-018-705 - Kontakt | Orunia, Dywizji Wołyńskiej 85, 80-041.
KSIĘGOWOŚĆ GDAŃSK, Tel. 516-018-705 - Kontakt | Orunia, Dywizji Wołyńskiej 85, 80-041.
USŁUGI KSIĘGOWE GDAŃSK, Tel. 516-018-705 - Kontakt | Orunia, Dywizji Wołyńskiej 85, 80-041.

Prowadzę działalność gospodarczą polegająca na sprzedaży artykułów przemysłowych oraz wyrobów z metali szlachetnych. Nabywcami towarów jubilerskich są m. in. obywatele Białorusi nieprowadzący działalności gospodarczej, którzy żądają też udokumentowania nabycia towarów dodatkowo fakturami VAT. Często zdarza się tak, iż wyżej wymienieni nabywcy proszą o wystawienie faktury VAT po upływie dwóch lub trzech miesięcy od miesiąca w którym te towary zostały nabyte, a fakt sprzedaży został zaewidencjonowany na kasie fiskalnej. Czy mam prawo wystawić taką fakturę nie powodując powstania nowego obowiązku podatkowego?

Odpowiedź:
   Tak, choć po upływie 3 miesięcy od dokonania sprzedaży nie ma już obowiązku wystawienia faktury i jej wystawienia zależy to od Pana decyzji.

 
Kontakt z nami
W razie jakich kolwiek pytań skontaktuj się z nami