BIURO RACHUNKOWE GDAŃSK Tel. 516-018-705 - Kontakt | Orunia, Dywizji Wołyńskiej 85, 80-041.
KSIĘGOWOŚĆ GDAŃSK, Tel. 516-018-705 - Kontakt | Orunia, Dywizji Wołyńskiej 85, 80-041.
USŁUGI KSIĘGOWE GDAŃSK, Tel. 516-018-705 - Kontakt | Orunia, Dywizji Wołyńskiej 85, 80-041.

Prowadzenie ksiąg handlowych obejmuje:

 

 • opracowanie zasad polityki rachunkowości,
 • opracowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie,
 • dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej,
 • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • ustalenie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do US,
 • sporządzenie obowiązkowych sprawozdań finansowych do GUS,
 • sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie zeznań rocznych,
 • zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.
   
 
Kontakt z nami
W razie jakich kolwiek pytań skontaktuj się z nami