BIURO RACHUNKOWE GDAŃSK Tel. 516-018-705 - Kontakt | Orunia, Dywizji Wołyńskiej 85, 80-041.
KSIĘGOWOŚĆ GDAŃSK, Tel. 516-018-705 - Kontakt | Orunia, Dywizji Wołyńskiej 85, 80-041.
USŁUGI KSIĘGOWE GDAŃSK, Tel. 516-018-705 - Kontakt | Orunia, Dywizji Wołyńskiej 85, 80-041.

8 kroków współpracy z Biurem Rachunkowym.

   1. Spotkanie z pracownikiem Biura Rachunkowego.
Pierwszym krokiem do rozpoczęcia współpracy jest spotkanie z pracownikiem naszego Biura Rachunkowego w celu przedstawienia Państwa potrzeb dotyczących usług rachunkowych. Ustalenia indywidualnej oferty dla Państwa firmy na tej podstawie.

   2. Podpisanie umowy.
Drugim krokiem, po podjęciu decyzji o współpracy jest podpisanie umowy między Państwa Firmą, a Naszym Biurem Rachunkowym.

    3. Na koniec miesiąca.
Następnie przed zakończeniem każdego miesiąca, pracownik Biura Rachunkowego sporządza listy płac, deklaracje ZUS, oraz na życzenie klienta przelewy i przekazuje informacje o ich wysokości w umówionym czasie mailowo lub w siedzibie biura rachunkowego lub Państwa Firmy.

    4. Dostarczanie dokumentów.
W terminie do 10-go następnego miesiąca klient dostarcza do biura rachunkowego komplet dokumentów za poprzedni miesiąc ( Kopie faktur, rachunków lub innych dowodów sprzedaży, oryginały faktur zakupu towarów i kosztów, wyciągi bankowe, itp.), niezbędnych do sporządzenia wymaganych przepisami ewidencji, oraz deklaracji podatkowych. Możliwy jest również odbiór dokumentów z siedziby Firmy przez pracownika naszego biura rachunkowego.

    5. Informacja o wynikach finansowych.
Po kilku dniach od otrzymania dokumentów księgowych informujemy telefonicznie lub mailowo o wyniku finansowym, wysokości podatków.

    6. Deklaracje podatkowe.
Biuro rachunkowe wystawia wszystkie deklaracje podatkowe i po podpisaniu dostarcza do właściwych Urzędów Skarbowych. Na życzenie możemy przygotować również przelewy bankowe na podatki.

    7. Archiwizacja dokumentów.
Dokumenty po zaksięgowaniu pozostają w siedzibie biura rachunkowego i oddawane są klientom po zamknięciu roku podatkowego i sporządzeniu wymaganych sprawozdań, oraz deklaracji podatkowych i złożeniu ich w odpowiednich Urzędach Skarbowych.

    8.Odpowiedzialność Biura Rachunkowego.
W razie ewentualnych kontroli pracownicy Biura Rachunkowego reprezentują Państwa Firmę przed Urzędem Skarbowym.

 
Kontakt z nami
W razie jakich kolwiek pytań skontaktuj się z nami