Księgi Handlowe. Prowadzenie ksiąg handlowych obejmuje: Opracowanie zasad polityki rachunkowości, Opracowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie, Dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej...
Read more
Nasza oferta skierowana jest do wszystkich firm bez względu na formę prawną i etap rozwoju. Prowadzimy Księgi Handlowe, Obsługujemy dokumentację kadrowo-płacową...
Read more
Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów oraz Ewidencji Ryczałtu obejmuje: Dokonujemy zapisów w PKPiR oraz książce ewidencji ryczałtu, Prowadzimy ewidencję wyposażenia...
Read more
Zapraszamy na spotkanie przy dobrej kawie by porozmawiać o Twoim Biznesie oraz planach na przyszłość i oczywiście po to by lepiej Cię poznać.
Read more
Największym wyróżnieniem dla nas jest to że nasi Klienci polecają nas następnym.
Read more
Generalnie z nami masz kłopot z głowy.
Read more
Nasi Klienci w każdej chwili mogą liczyć na wsparcie w zakresie podejmowanych decyzji podatkowych, inwestycyjnych, kadrowych i innych. Jesteśmy stale do dyspozycji Klientów...
Read more
Obsługa kadrowo-płacowa obejmuje: sporządzenie umowy o pracę bądź umów cywilno-prawnych (umowa o dzieło, zlecenia), sporządzenie listy płac, rachunki do umów cywilno-prawnych...
Read more