Kadry i Płace

Obsługa kadrowo-płacowa obejmuje:

– sporządzenie umowy o pracę bądź umów cywilno-prawnych (umowa o dzieło, zlecenia),
– sporządzenie listy płac, rachunki do umów cywilno-prawnych,
– prowadzenie kartoteki pracowników wraz z niezbędną dokumentacją,
– sporządzanie deklaracji na potrzeby ZUS, Urzędów skarbowych (PIT-4R),
– sporządzenie zeznań rocznych pracowników PIT-11, PIT-8B, PIT-40.