Nasze Usługi Biurowe

Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów oraz Ewidencji Ryczałtu obejmuje:

– Dokonujemy zapisów w PKPiR oraz książce ewidencji ryczałtu,

– Prowadzimy ewidencję wyposażenia,

– Prowadzimy ewidencję VAT, i sporządzamy deklaracje VAT i przekazujemy do US,

– Ustalamy wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy i przygotowujemy dowody wpłat lub przelewy na poszczególne podatki,

– Sporządzamy plan amortyzacji oraz prowadzimy ewidencję środków trwałych,wartości niematerialnych i prawnych.