Księgi Handlowe. Prowadzenie ksiąg handlowych obejmuje: Opracowanie zasad polityki rachunkowości, Opracowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie, Dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej...
Read more
Nasza oferta skierowana jest do wszystkich firm bez względu na formę prawną i etap rozwoju. Prowadzimy Księgi Handlowe, Obsługujemy dokumentację kadrowo-płacową...
Read more
Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów oraz Ewidencji Ryczałtu obejmuje: Dokonujemy zapisów w PKPiR oraz książce ewidencji ryczałtu, Prowadzimy ewidencję wyposażenia...
Read more
Nasi Klienci w każdej chwili mogą liczyć na wsparcie w zakresie podejmowanych decyzji podatkowych, inwestycyjnych, kadrowych i innych. Jesteśmy stale do dyspozycji Klientów...
Read more
Obsługa kadrowo-płacowa obejmuje: sporządzenie umowy o pracę bądź umów cywilno-prawnych (umowa o dzieło, zlecenia), sporządzenie listy płac, rachunki do umów cywilno-prawnych...
Read more