Cennik

Przedstawiony powyżej cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Służy on jedynie do wyliczenia szacunkowych
kosztów współpracy z naszym biurem. Podane ceny usług są cenami netto i nie uwzględniają podatku VAT.

 

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW (KPiR)

Liczba zapisów w KPiR KPiR bez rejestru VAT KPiR z rejestrem VAT + JPK
do 10 zapisów 320,00 zł/mc 380,00 zł/mc
do 20 zapisów 380,00 zł/mc 440,00 zł/mc
do 30 zapisów 440,00 zł/mc 506,00 zł/mc
do 40 zapisów 506,00 zł/mc 560,00 zł/mc
do 50 zapisów 560,00 zł/mc 627,00 zł/mc
do 60 zapisów 627,00 zł/mc 693,00 zł/mc
do 70 zapisów 693,00 zł/mc 759,00 zł/mc
do 80 zapisów 759,00 zł/mc
825,00 zł/mc
do 90 zapisów  825,00 zł/mc 891,00 zł/mc
za każde kolejne 10 zapisów  +70,00 zł/mc +70,00 zł/mc

KSIĘGI HANDLOWE (KH)

Liczba zapisów w KH KH bez rejestru VAT KH z rejestrem VAT + JPK
do 10 zapisów  836,00 zł/mc 990,00 z/mc
do 20 zapisów 990,00 zł/mc  1145,00 zł/mc
do 30 zapisów  1145,00 zł/mc  1300,00 zł/mc
do 40 zapisów  1300,00 zł/mc  1430,00 zł/mc
do 50 zapisów  1430,00 zł/mc  1606,00 zł/mc
do 60 zapisów  1606,00 zł/mc  1760,00 zł/mc
do 70 zapisów 1760,00 zł/mc
1914,00 zł/mc
do 80 zapisów 1914,00 zł/mc 2068,00 zł/mc
do 90 zapisów 2068,00 zł/mc  2222,00 zł/mc
za każde kolejne 10 zapisów +160,00 zł/mc +160,00 zł/mc

RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

Liczba zapisów bez rejestru VAT z rejestrem VAT + JPK
do 10 zapisów  198,00 zł/mc 330,00 z/mc
do 20 zapisów 264,00 zł/mc  396,00 zł/mc
do 30 zapisów  330,00 zł/mc  462,00 zł/mc
za każde kolejne 10 zapisów  +70,00 zł/mc  +70,00 zł/mc

OBSŁUGA KADROWO – PŁACOWA

Typ rozliczanej osoby Cena za każdą osobę
Osoba zatrudniona na umowę zlecenie lub osoba współpracująca 50,00 zł/mc
Osoba zatrudniona na umowę o pracę 60,00 zł/mc
Wspólnicy spółek cywilnych 50,00 zł/mc
Dodatkowe rozliczenia ZUS członka rodziny 40,00 zł/mc
PFRON – obsługa refundacji kosztów zatrudnienia 88,00 zł/mc
Założenie akt osobowych pracowniczych 40,00 zł/jednorazowo

Zapis księgowy to: faktura, korekta faktury, nota obciążeniowa, raport fiskalny, lista płac, każda pozycja z wyciągu bankowego (tylko w przypadku KH), rozliczenie różnic kursowych, dowody wewnętrzne, amortyzacja i inne dokumenty podlegające księgowaniu.

CENNIK USŁUG  DODATKOWYCH 2024 ROK

 • prowadzenie ew. środków trwałych – od 35 zł
 • rozliczenie importu, eksportu – od 35 zł
 • rozliczenie transakcji wewnątrz wspólnotowych – od 40 zł
 • ustalenie różnic kursowych – od 35 zł
 • sporządzenie sprawozdania finansowego – średnio-miesięczny koszt obsługi księgowej danego podmiotu
 • zamknięcie ksiąg, sporządzenie bilansu i RZiS w trakcie roku – połowa średnio-miesięcznego  kosztu obsługi księgowe danego podmiot (zlecenie przynajmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem)
 • korekta deklaracji wynikająca z winy zleceniodawcy – od 60 zł
 • ponowne rozliczenie zamkniętego miesiąca z winy klienta – 60 zł
 • sporządzenie i wniesienie wyjaśnień, odwołań spowodowanych winą zleceniodawcy – od 100 zł
 • korekta listy płac z przyczyn nie leżących po stronie biura – 60 zł
 • sporządzenie noty korygującej – 40 zł
 • rozliczenie deklaracji krajowej – 30 zł
 • rozliczenie delegacji zagranicznej – 40 zł
 • przygotowanie do ZUS druku Z-3a, Z-3 – 60 zł
 • sporządzenie polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont – od 600 zł
 • sporządzenie wniosku kredytowego, leasingowego – od 60 zł
 • przygotowanie uchwały – 150 zł
 • reprezentacja klienta w urzędzie – 250 zł/godz
 • wprowadzanie przelewów na rachunek bankowy – 5 zł/sztuka
 • sporządzenie wniosku do US lub ZUS o rozłożenie na raty naliczonych podatków i składek – od 300 zł
 • asystowanie przy kontroli ZUS, PIP, US – 200 zł/godz
 • sporządzenie deklaracji do GUS – 200 zł
 • sporządzenie i wysyłka do US PIT-11 pracownika – 20 zł
 • rozliczanie PPK- dodatkowo 30 zł/1 pracownik
 • sporządzenie i wysyłka zeznania rocznego PIT-4R – 70 zł
 • sporządzenie i wysyłka zeznania rocznego  PIT- 8AR – 66 zł
 • usługa archiwizacji dokumentów – 60 zł rocznie/1 segregator (płatne z góry)
 • rozliczanie metoda kasową + 30% ceny bazowej
 • wysłanie sprawozdania finansowego drogą elek. do KRS – 330 zł
 • rozliczenie osoby współpracującej – 70 zł
 • przygotowanie deklaracji VAT-9M – 80 zł
 • przygotowanie PCC – 70 zł
 • obsługa dotacji, dofinansowań – od 150 zł
 • sporządzenie wysyłka do US innych struktur JPK niż JPK_VAT – 70 zł
 • deklaracji rocznej- roz. składki zdrowotne – 100 zł
 • druk ZUS IWA – 70 zł
 • druk DN-1 podatek od nieruchomości – 170 zł
 • druk AKC-KZ podatek akcyzowy – 165 zł
 • pismo do komornika – 77 zł
 • prowadzenie spółki na CIT-Estoński + 40 % ceny bazowej
 • rozliczanie najmu prywatnego – 70 zł
 • rozliczanie proporcji w VAT- + 20 % ceny bazowej
 • aktualizacja VAT-R, NIP-8 – 70 zł
 • zgłoszenie VAT-26, VAT-Z, VAT-R – 100 zł
 • rozliczenie „Ulgi za złe długi”- od 170 zł/1 kontrahent
 • zgłoszenie do podatku akcyzowego – 170 zł
 • Dostarczenie KOMPLETU* dokumentów pomiędzy 11 a 14 dniem msc – 60 zł
 • Dostarczenie KOMPLETU* dokumentów pomiędzy 15 a 18 dniem msc – 80 zł
 • Dostarczenie KOMPLETU* dokumentów pomiędzy 19 a 20 dniem msc – 120 zł
 • Dostarczenie KOMPLETU* dokumentów po 21 dniu miesiąca – 160 zł

KOMPLET dokumentów to: cała dokumentacja księgowa niezbędna do prawidłowego zaewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w księdze mającej wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych zgodnego ze stanem rzeczywistym.
Takie dokumenty to między innym: faktury sprzedaży, faktury zakupowe (koszty), faktury zakupowe (towary), faktury zakupowe zagraniczne wraz dokumentami celnymi,  miesięczny raport z kasy fiskalnej,  potwierdzenia zapłat ZUS i US (JDG), wyciągi bankowe z kont firmowych (KH), inne dowody księgowe- noty księgowe z potwierdzeniem zapłaty, potwierdzenie zapłat za faktury walutowe (JDG), polisy wraz z potwierdzeniem zapłaty (JDG), paragony za autostradę, parking, dokumenty związane z delegacją, bilety PKP itp.

Zeznania roczne realizowane tylko dla klientów biura:

 • rozliczenie roczne samej działalności – bez opłat
 • łącznie: dział. gosp. + inne źródła – 80 zł
 • łącznie: dział. gosp. + małżonek – 90 zł
 • łącznie: dział. gosp.+ inne źródła+ małżonek – 110 zł
 • rozliczenie roczne najmu prywatnego – od 100 zł
 • korekta zeznania rocznego wynikające z winy klienta – 100 zł
 • rozliczenie roczne PIT-38- 100 zł
 • rozliczenie roczne PIT-39- 130 zł
 • rozliczenie roczne PIT-37- 100 zł

Pozostałe według osobnych uzgodnień.

Swoją ofertę dostosowujemy w zależności od indywidualnej analizy specyfiki działalności danej firmy. Po uzyskaniu pełnych informacji od potencjalnego klienta jesteśmy w stanie sporządzić ofertę która już będzie wiążąca dla obydwu stron umowy.