Cennik

Przedstawiony powyżej cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Służy on jedynie do wyliczenia szacunkowych
kosztów współpracy z naszym biurem. Podane ceny usług są cenami netto i nie uwzględniają podatku VAT.

 

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW (KPiR)

Liczba zapisów w KPiR KPiR bez rejestru VAT KPiR z rejestrem VAT + JPK
1. do 10 zapisów 250,00 zł/mc 300,00 zł/mc
2. do 20 zapisów 300,00 zł/mc 350,00 zł/mc
3. do 30 zapisów 350,00 zł/mc 400,00 zł/mc
4. do 40 zapisów 400,00 zł/mc 450,00 zł/mc
5. do 50 zapisów 450,00 zł/mc 500,00 zł/mc
6. do 60 zapisów 500,00 zł/mc 550,00 zł/mc
7. do 70 zapisów 550,00 zł/mc 600,00 zł/mc
8. do 80 zapisów 600,00 zł/mc
650,00 zł/mc
9. do 90 zapisów  650,00 zł/mc 700,00 zł/mc
10. za każde kolejne 10 zapisów  +50,00 zł/mc +50,00 zł/mc

KSIĘGI HANDLOWE (KH)

Liczba zapisów w KH KH bez rejestru VAT KH z rejestrem VAT + JPK
1. do 10 zapisów  650,00 zł/mc 780,00 z/mc
2. do 20 zapisów 780,00 zł/mc  900,00 zł/mc
3. do 30 zapisów  900,00 zł/mc  1020,00 zł/mc
4. do 40 zapisów  1020,00 zł/mc  1140,00 zł/mc
5. do 50 zapisów  1140,00 zł/mc  1260,00 zł/mc
6. do 60 zapisów  1260,00 zł/mc  1380,00 zł/mc
7. do 70 zapisów 1380,00 zł/mc
1500,00 zł/mc
8. do 80 zapisów 1500,00 zł/mc 1620,00 zł/mc
9. do 90 zapisów 1620,00 zł/mc  1740,00 zł/mc
10. za każde kolejne 10 zapisów +120,00 zł/mc +120,00 zł/mc

RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

Liczba zapisów bez rejestru VAT z rejestrem VAT + JPK
1. do 10 zapisów  150,00 zł/mc 200,00 z/mc
2. do 20 zapisów 190,00 zł/mc  230,00 zł/mc
3. do 30 zapisów  220,00 zł/mc  260,00 zł/mc
4. za każde kolejne 10 zapisów  +30,00 zł/mc  +30,00 zł/mc

OBSŁUGA KADROWO – PŁACOWA

Typ rozliczanej osoby Cena za każdą osobę
Osoba zatrudniona na umowę zlecenie lub osoba współpracująca 35,00 zł/mc
Osoba zatrudniona na umowę o pracę 45,00 zł/mc
Wspólnicy spółek cywilnych 35,00 zł/mc
Dodatkowe rozliczenia ZUS członka rodziny 15,00 zł/mc
PFRON – obsługa refundacji kosztów zatrudnienia 70,00 zł/mc
Założenie akt osobowych pracowniczych 15,00 zł/jednorazowo

Zapis księgowy to: faktura, korekta faktury, nota obciążeniowa, raport fiskalny, lista płac, każda pozycja z wyciągu bankowego (tylko w przypadku KH), rozliczenie różnic kursowych, dowody wewnętrzne, amortyzacja i inne dokumenty podlegające księgowaniu.

CENNIK USŁUG  DODATKOWYCH

 • prowadzenie ew. środków trwałych – od 30 zł
 • rozliczenie importu, eksportu – od 30 zł
 • rozliczenie transakcji wewnątrz wspólnotowych – od 30 zł
 • ustalenie różnic kursowych – od 30 zł
 • sporządzenie sprawozdania finansowego – średnio-miesięczny koszt obsługi księgowej danego podmiotu
 • zamknięcie ksiąg, sporządzenie bilansu i RZiS w trakcie roku – połowa średnio-miesięcznego  kosztu obsługi księgowe danego podmiot (zlecenie przynajmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem)
 • korekta deklaracji wynikająca z winy zleceniodawcy – od 50 zł
 • ponowne rozliczenie zamkniętego miesiąca z winy klienta – 50 zł/godz
 • sporządzenie i wniesienie wyjaśnień, odwołań spowodowanych winą zleceniodawcy – od 30 zł
 • korekta listy płac z przyczyn nie leżących po stronie biura – 50 zł
 • sporządzenie noty korygującej – 20 zł
 • rozliczenie deklaracji krajowej – 25 zł
 • rozliczenie delegacji zagranicznej – 35 zł
 • przygotowanie do ZUS druku Z-3a, Z-3 – 50 zł
 • sporządzenie polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont – od 500 zł
 • sporządzenie wniosku kredytowego, leasingowego – od 50 zł
 • przygotowanie uchwały – 150 zł
 • reprezentacja klienta w urzędzie – 150 zł/godz
 • wprowadzanie przelewów na rachunek bankowy – 5 zł/sztuka
 • sporządzenie wniosku do US lub ZUS o rozłożenie na raty naliczonych podatków i składek – od 200 zł
 • sporządzenie umowy cywilno-prawnej – od 50 zł
 • asystowanie przy kontroli ZUS, PIP, US – 120 zł/godz
 • sporządzenie deklaracji do GUS – 150 zł
 • sporządzenie i wysyłka do US PIT-11 pracownika – 15 zł
 • sporządzenie i wysyłka zeznania rocznego PIT-4R – 60 zł
 • sporządzenie i wysyłka zeznania rocznego  PIT- 8AR – 60 zł
 • usługa archiwizacji dokumentów – 50 zł rocznie/1 segregator (płatne z góry)
 • rozliczanie metoda kasową + 30% ceny bazowej netto
 • wysłanie sprawozdania finansowego drogą elek. do KRS – 200 zł
 • rozliczenie osoby współpracującej – 50 zł
 • przygotowanie deklaracji VAT-Z – 50 zł
 • przygotowanie PCC – 50 zł
 • obsługa dotacji, dofinansowań – od 100 zł
 • rozliczanie najmu prywatnego – 50 zł
 • sporządzenie wysyłka do US innych struktur JPK niż JPK_VAT – 50 zł
 • deklaracji rocznej- roz. składki zdrowotne – 50 zł

Zeznania roczne realizowane tylko dla klientów biura:

 • rozliczenie roczne samej działalności – bez opłat
 • łącznie: dział. gosp. + inne źródła – 40 zł
 • łącznie: dział. gosp. + małżonek – 60 zł
 • łącznie: dział. gosp.+ inne źródła+ małżonek – 80 zł
 • rozliczenie roczne najmu prywatnego – od 60 zł
 • korekta zeznania rocznego wynikające z winy klienta – 60 zł

Pozostałe według osobnych uzgodnień.

Swoją ofertę dostosowujemy w zależności od indywidualnej analizy specyfiki działalności danej firmy. Po uzyskaniu pełnych informacji od potencjalnego klienta jesteśmy w stanie sporządzić ofertę która już będzie wiążąca dla obydwu stron umowy.