Cennik

Przedstawiony powyżej cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Służy on jedynie do wyliczenia szacunkowych
kosztów współpracy z naszym biurem. Podane ceny usług są cenami netto i nie uwzględniają podatku VAT.

U NAS OTRZYMASZ GRATIS:

– POMOC W ZAŁOŻENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

– DORADZTWO KSIĘGOWE (DLA KLIENTÓW BIURA)

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW (KPiR)

Liczba zapisów w KPiR KPiR bez rejestru VAT KPiR z rejestrem VAT + JPK
1. do 10 zapisów 170,00 zł/mc 190,00 zł/mc
2. do 20 zapisów 240,00 zł/mc 265,00 zł/mc
3. do 30 zapisów 300,00 zł/mc 325,00 zł/mc
4. do 40 zapisów 360,00 zł/mc 385,00 zł/mc
5. do 50 zapisów 420,00 zł/mc 445,00 zł/mc
6. do 60 zapisów 480,00 zł/mc 505,00 zł/mc
7. do 70 zapisów 540,00 zł/mc 565,00 zł/mc
8. do 80 zapisów 600,00 zł/mc
625,00 zł/mc
9. do 90 zapisów  640,00 zł/mc 665,00 zł/mc
10. za każde kolejne 10 zapisów  +40,00 zł/mc +50,00 zł/mc

KSIĘGI HANDLOWE (KH)

Liczba zapisów w KH KH bez rejestru VAT KH z rejestrem VAT + JPK
1. do 10 zapisów  550,00 zł/mc 650,00 z/mc
2. do 20 zapisów 650,00 zł/mc  750,00 zł/mc
3. do 30 zapisów  750,00 zł/mc  850,00 zł/mc
4. do 40 zapisów  850,00 zł/mc  950,00 zł/mc
5. do 50 zapisów  950,00 zł/mc  1050,00 zł/mc
6. do 60 zapisów  1050,00 zł/mc  1150,00 zł/mc
7. do 70 zapisów 1150,00 zł/mc
1250,00 zł/mc
8. do 80 zapisów 1250,00 zł/mc 1350,00 zł/mc
9. do 90 zapisów 1350,00 zł/mc  1450,00 zł/mc
10. za każde kolejne 10 zapisów +100,00 zł/mc +100,00 zł/mc

RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

Liczba zapisów bez rejestru VAT z rejestrem VAT + JPK
1. do 10 zapisów  130,00 zł/mc 160,00 z/mc
2. do 20 zapisów 160,00 zł/mc  190,00 zł/mc
3. do 30 zapisów  190,00 zł/mc  220,00 zł/mc
4. za każde kolejne 10 zapisów  +30,00 zł/mc  +30,00 zł/mc

OBSŁUGA KADROWO – PŁACOWA

Typ rozliczanej osoby Cena za każdą osobę
Osoba zatrudniona na umowę zlecenie lub osoba współpracująca 25,00 zł/mc
Osoba zatrudniona na umowę o pracę 35,00 zł/mc
Wspólnicy spółek cywilnych 35,00 zł/mc
Dodatkowe rozliczenia ZUS członka rodziny 10,00 zł/mc
PFRON – obsługa refundacji kosztów zatrudnienia 50,00 zł/mc
Założenie akt osobowych pracowniczych 10,00 zł/jednorazowo
„Obsługa PPK” 20,00 zł/mc

Zapis księgowy to: faktura, korekta faktury, nota obciążeniowa, raport fiskalny, lista płac, każda pozycja z wyciągu bankowego (tylko w przypadku KH), rozliczenie różnic kursowych, dowody wewnętrzne, amortyzacja i inne dokumenty podlegające księgowaniu.

CENNIK USŁUG  DODATKOWYCH

 • prowadzenie ew. środków trwałych – od 30 zł
 • rozliczenie importu, eksportu – od 30 zł
 • rozliczenie transakcji wewnątrz wspólnotowych – od 30 zł
 • sporządzenie raportu JPK na życzenie US – od 50 zł
 • ustalenie różnic kursowych – od 30 zł
 • sporządzenie sprawozdania finansowego – średnio-miesięczny koszt obsługi księgowej danego podmiotu
 • zamknięcie ksiąg, sporządzenie bilansu i RZiS w trakcie roku – połowa średnio-miesięcznego  kosztu obsługi księgowe danego podmiot (zlecenie przynajmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem)
 • korekta deklaracji wynikająca z winy zleceniodawcy – od 50 zł
 • ponowne rozliczenie zamkniętego miesiąca z winy klienta – 50 zł/godz
 • sporządzenie i wniesienie wyjaśnień, odwołań spowodowanych winą zleceniodawcy – od 30 zł
 • sporządzenie wniosku o przywrócenie terminu do ubezpieczenia chorobowego – 30 zł
 • sporządzenie noty korygującej – 10 zł
 • rozliczenie deklaracji krajowej – 20 zł
 • rozliczenie delegacji zagranicznej – 30 zł
 • sporządzenie polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont – od 500 zł
 • sporządzenie wniosku kredytowego, leasingowego – od 50 zł
 • przygotowanie uchwały – 150 zł
 • reprezentacja klienta w urzędzie – 50 zł/godz
 • wprowadzanie przelewów na rachunek bankowy – 5 zł/sztuka
 • sporządzenie wniosku do US lub ZUS o rozłożenie na raty naliczonych podatków i składek – od 100 zł
 • sporządzenie umowy cywilno-prawnej – od 50 zł
 • asystowanie przy kontroli ZUS, PIP, US – 120 zł/godz
 • sporządzenie deklaracji do GUS – 50 zł
 • sporządzenie i wysyłka do US PIT-11 pracownika – 10 zł
 • sporządzenie i wysyłka zeznania rocznego PIT-4R – 50 zł
 • sporządzenie i wysyłka zeznania rocznego  PIT- 8AR – 50 zł
 • usługa archiwizacji dokumentów – 50 zł rocznie/1 segregator (płatne z góry)
 • rozliczanie metoda kasową + 30% ceny bazowej netto

Zeznania roczne realizowane tylko dla klientów biura:

 • rozliczenie roczne samej działalności – bez opłat
 • łącznie: dział. gosp. + inne źródła – 40 zł
 • łącznie: dział. gosp. + małżonek – 60 zł
 • łącznie: dział. gosp.+ inne źródła+ małżonek – 80 zł

Pozostałe według osobnych uzgodnień.

Swoją ofertę dostosowujemy w zależności od indywidualnej analizy specyfiki działalności danej firmy. Po uzyskaniu pełnych informacji od potencjalnego klienta jesteśmy w stanie sporządzić ofertę która już będzie wiążąca dla obydwu stron umowy.